Resultaten 0-meting KIK-V administratieve lasten woonzorginstellingen

door | jun 29, 2020 | Algemeen

Het doel van KIK-V is het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en meer hergebruik van informatie. Op basis van gesprekken met zorgaanbieders heeft KIK-V een ‘nulmeting’ uitgevoerd. Een bundeling van de bevindingen uit dit onderzoek staan in het ‘Bevindingendocument nulmeting KIK-V’.

Lees verder op de website van KIK-V.