NZa voorspelt onvoldoende budget in langdurige zorg in 2023

door | aug 17, 2023 | Algemeen

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de NZa een prognose gemaakt (de ‘Julibrief benutting budgettair kader Wlz 2023’) over het budget van de langdurige zorg in 2023. De NZa gaf in februari al aan grote uitdagingen te zien voor de betaalbaarheid en organisatie van de Wet langdurige zorg (Wlz). De NZa verwacht ook op basis van de nieuwe prognose dat het Wlz-kader voor 2023 onvoldoende is. Voor 2023 verwacht de NZa een tekort tussen de 103 en 388 miljoen euro in de Wlz. Belangrijkste oorzaak voor het tekort is de sterke stijging van het aantal cliënten voor ggz-wonen. Het ministerie van VWS kan naar aanleiding van deze prognose beslissen om resterende herverdelingsmiddelen van 125 miljoen euro in te zetten. Hiermee kan een deel van het verwachte tekort opgevangen worden.

De uitgaven aan de langdurige zorg stijgen al jaren. De NZa adviseerde eerder al dat er stappen nodig zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. In het advies Scheiden wonen en zorg van de NZa wordt o.a. aangegeven dat aanpassingen in de aanspraak van zorg nodig zijn. Ook adviseert de NZa dat er wetswijzigingen nodig zijn om de mogelijkheden te versterken om via zorginkoop te sturen op extramurale leveringsvormen. Daarnaast moeten er politieke keuzes gemaakt worden.
In de afgelopen periode heeft de NZa ook verschillende signalen ontvangen over de financiële druk die zorgaanbieders in de langdurige zorg verwachten in 2024. De NZa is daarom in gesprek met zorgkantoren, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Daarnaast blijft de NZa monitoren of het budgettair kader voldoende is en of de zorgplicht goed ingevuld wordt.