Nieuwe aanvraagronde [Ont]regel de zorg

Op 1 november 2023 opent de derde en laatste aanvraagronde voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders. Met de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie. Minder administratieve...

Overgang PGB naar Zorg in Natura

In hun inkoopbeleid stimuleren zorgkantoren de overgang van PGB wooninitiatieven naar Zorg in Natura middels een contract. Naar aanleiding daarvan ontvingen wij van een PGB-wooninitiatief het signaal dat deze overstap niet makkelijk te maken is wegens een gat in de...

IZA-fonds wijkverpleging gaat opnieuw open

Van 4 oktober tot en met 8 november 2023 kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging opnieuw aanvragen indienen bij het IZA-fonds Wijkverpleging voor financiering van projecten die passende zorg in de wijkverpleging versterken. De manier van aanvragen, de criteria en...