Aankondiging tweede aanvraagronde IZA-fonds wijkverpleging

door | aug 10, 2023 | Algemeen

Het IZA-fonds wijkverpleging is opgericht met als doel de wijkverpleging een boost te geven. De eerste aanvraagronde heeft tot het resultaat geleid dat rond de 400 aanvragen en hiermee ongeveer de helft van het fonds is toegekend. Het volledige fondsbudget van € 75 miljoen is hiermee nog niet uitgeput. Dit heeft geleid tot het besluit om het IZA-fonds voor een tweede keer open te stellen. Naar verwachting gaat het fonds in de tweede helft van september open voor een periode van zo’n zes weken. De reikwijdte van het fonds en de aanvraag- en beoordelingscriteria blijven grotendeels ongewijzigd. Alle aanbieders van wijkverpleging hebben opnieuw de mogelijkheid een aanvraag in te dienen; alleen of in gezamenlijkheid. Aanbieders wordt geadviseerd zich nu alvast te oriënteren en voor te bereiden op deze tweede aanvraagronde.