Voorlopig zullen klachten over ondersteuning vanuit de Wmo 2015 niet onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) gaan vallen.

In een brief aan de Tweede Kamer van 22 november 2018 geeft minister De Jonge (VWS) aan dat het laten vallen van de Wmo-klachtafandeling onder de Wkkgz tot een stelselwijziging zal leiden, die grote consequenties kan hebben voor de uitvoering. Ook zal binnen enkele gemeenten geëxperimenteerd gaan worden met de integrale afhandeling van klachten en geschillen, de minister acht het raadzaam om eerst de uitkomsten van dit experiment af te wachten alvorens nader te onderzoeken of de Wmo-klachten onder de Wkkgz kunnen worden afgehandeld.
De brief van minister De Jonge leest u hier.

[wpseo_breadcrumb]