Kamerbrief over eindrapport medicatiegebruik bij ouderen

door | mei 15, 2024 | Algemeen

 

Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over een onderzoek naar het medicijngebruik bij ouderen in de periode van 2017 tot en met 2022.

De brief van minister Dijkstra behandelt het medicijngebruik bij ouderen in Nederland en bevat een eindrapport over onderzoek naar dit onderwerp. Er zijn ruim 3,6 miljoen 65-plussers in Nederland. Een groot deel van deze ouderen heeft één of meer chronische aandoeningen en gebruikt daarvoor één of meer geneesmiddelen. Ongeveer 34% van alle 65-plussers is polyfarmacie patiënt, wat betekent dat zij vijf of meer geneesmiddelen chronisch gebruiken, oftewel 1,2 miljoen ouderen. Bij een polyfarmacie patiënt is het risico op een incident door onjuist geneesmiddelgebruik groter dan bij een niet-polyfarmacie patiënt. Het incident kan dusdanig ernstig zijn dat het leidt tot een geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopname, met alle gevolgen van dien.

Het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy heeft hiertoe samen met het NIVEL en de Universiteit Utrecht een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het medicijngebruik bij ouderen in de periode van 2017 tot en met 2022. Dit onderzoek heeft als doel om vast te stellen hoe de interventies medicatiebeoordeling1, minderen en stoppen1 en valpreventie1 bijdragen aan het optimaliseren van het medicijngebruik bij ouderen. Zij hebben ook gekeken naar andere vormen van medicatie-evaluaties.

Onderzoeksresultaten

Er is een dalende trend in het aantal gedeclareerde medicatiebeoordelingen. Het onderzoek toont aan dat medicatiebeoordelingen, minderen en stoppen van medicatie, en valpreventie de kwaliteit van farmacotherapie bij ouderen verbeteren.

Aanbevelingen

Het rapport beveelt aan om periodiek medicatie-evaluaties uit te voeren voor ouderen die chronisch geneesmiddelen gebruiken, en om de patiënt meer te betrekken bij het medicijngebruik.

Vervolgstappen

De minister voor Medische Zorg zal acties ondernemen op basis van de aanbevelingen en streeft naar optimalisatie van de extramurale farmaceutische zorg voor ouderen. Voor het einde van 2024 zal er een update over de voortgang worden gegeven.

Voor de kamerbrief en een volledige toelichting van het onderzoek, klik hier.

Bron: Rijksoverheid

Mede tot stand gekomen dankzij ons Public Affairs kantoor BPRA.