Enquête nieuwe bekostiging cliëntprofielen

door | mei 17, 2023 | Algemeen

Gecontracteerde aanbieders hebben eind april van de NZa een brief ontvangen met hierin de nieuwe planning voor het werken met cliëntprofielen. Van gecontracteerde zorgaanbieders wordt gevraagd om in 2024 te beginnen met de registratie van cliëntprofielen, ter voorbereiding op de verplichte registratie in 2025. U moet uiterlijk 1 januari 2025 cliëntprofielen geregistreerd hebben voor al uw cliënten en dit meesturen met de declaratie. De cliëntprofielen vervangen vanaf 2025 de ZN-doelgroepen.
De NZa verneemt graag wat uw verwachtingen, ervaringen en wensen zijn over het werken met cliëntprofielen. Daarom vragen zij u een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is ook bedoeld voor zorgaanbieders die nog onbekend zijn met de cliëntprofielen. Het invullen duurt ongeveer een kwartier. We hopen dat u de vragenlijst voor 19 mei 2023 kunt invullen. De resultaten worden geanonimiseerd verwerkt en op groepsniveau (dus niet herleidbaar naar individuele aanbieders) gepubliceerd.