Boostervaccinatie voor 60-plussers en zorgmedewerkers

door | nov 3, 2021 | Algemeen

Vanaf december start het aanbieden van de boostervaccinatie tegen het coronavirus. Dit geldt voor 60-plussers en medewerkers in de zorg met direct patiëntencontact. Deze boostervaccinatie is iets anders dan de derde vaccinatieprik. Minister Hugo de Jonge heeft dit uit voorzorg besloten na advies van de Gezondheidsraad.

Wie mag de boostervaccinatie krijgen?
In december start het aanbieden van de boostervaccinatie:
– bij alle zorgmedewerkers met direct patiëntencontact
– bij alle mensen vanaf 80 jaar die zelf naar een GGD-locatie kunnen komen
– bij alle volwassen inwoners die in een zorginstelling wonen, te beginnen met instellingen met een eigen medische dienst.

In januari start het aanbieden van de boostervaccinatie:
– bij mensen tussen de 60 en 80 jaar die gevaccineerd zijn, waarbij de oudsten van die groep als eersten een uitnodiging krijgen. Zij krijgen het vaccin op één van de GGD-locaties.

Waarom deze volgorde in aanbieding van de boostervaccinatie?
– Leeftijd en kwetsbaarheid is de belangrijkste voorspeller voor ernstige ziekte door COVID-19.
– Medewerkers in de zorg met direct patiëntencontact krijgen een aanbod om de zorg zo toegankelijk mogelijk te houden voor alle Nederlanders.

Wat betekent dit?
Deze mensen kunnen een extra vaccinatie krijgen bovenop de twee vaccinaties die zij eerder kregen. Of na één prik met het Janssen-vaccin. Deze vaccinatie is als extra bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames.

Waarom aanbod boostervaccinatie?
De effectiviteit van alle vier de in Nederland gebruikte COVID-19 vaccins is op dit moment nog steeds hoog. De vaccins bieden 94 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en 97 procent tegen IC-opname, ook bij de deltavariant. In ons land is nog geen duidelijk aantoonbare afname in bescherming tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname geconstateerd. In enkele internationale studies is een lichte afname van effectiviteit van het vaccin te zien in de bescherming tegen ziekenhuisopname bij de alleroudsten. Daarom heeft minister De Jonge op advies van de Gezondheidsraad uit voorzorg besloten tot het aanbieden van een boostervaccin. Te beginnen met de meest kwetsbare groepen.

Wat is het verschil tussen booster en derde prik?
Een boostervaccinatie is iets anders dan de zogenoemde derde prik die is aangeboden aan een selecte groep patiënten met een ernstige afweerstoornis of afweeronderdrukkende medicatie.

– Een booster is een oppepper van de basisvaccinatie van één (in het geval van Janssen) of twee prikken bij mensen bij wie de basisvaccinatie voldoende werkt.

– De zogenoemde derde prik is bedoeld voor mensen bij wie normale vaccinatie niet of onvoldoende goed werkt of aanslaat. Zo’n extra prik in de basisserie kan sommige mensen helpen een goede afweerrespons te bereiken. Sinds oktober krijgt een specifieke groep patiënten met een immuunstoornis een uitnodiging voor een derde vaccinatie via hun medisch specialist in het ziekenhuis.

> Meer informatie: www.rijksoverheid.nl