De verspreiding van het coronavirus en de daardoor getroffen maatregelen hebben een behoorlijke impact op het leven van budgethouders. Kunnen ze zorg en/of ondersteuning goed regelen? Waar lopen ze tegenaan? En wat baart hen zorgen richting de toekomst?

Per Saldo wil graag weten hoe de maatregelen voor budgethouders in de praktijk uitpakken. Vandaar dat ze een vragenlijst voor budgethouders hebben gemaakt. Ook een naaste en/of wettelijk vertegenwoordiger kan de vragen namens de budgethouder beantwoorden. Doe mee en vul deze lijst anoniem in. Het kost u hooguit 15 minuten van uw tijd.

Namens Per Saldo alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Per Saldo.