Overgang PGB naar Zorg in Natura

door | okt 5, 2023 | Algemeen

In hun inkoopbeleid stimuleren zorgkantoren de overgang van PGB wooninitiatieven naar Zorg in Natura middels een contract. Naar aanleiding daarvan ontvingen wij van een PGB-wooninitiatief het signaal dat deze overstap niet makkelijk te maken is wegens een gat in de financiering. In sommige gevallen wordt bij PGB-financiering voorafgaand aan de maand betaald terwijl het zorgkantoor achteraf uitbetaalt. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen. Wij hebben dit signaal onder de aandacht gebracht bij het ministerie van VWS. Zij hebben naar aanleiding daarvan contact gezocht met ZN/zorgkantoren. Zorgkantoren hebben aangegeven in dergelijke gevallen graag in overleg te zoeken naar een oplossing, bijv. door (gedeeltelijke) bevoorschotting. Mocht u hier tegenaan lopen maar wel graag een contract willen, bespreek dit dus met het zorgkantoor om samen tot een passende oplossing te komen.