NZa: verbetering toekenningsproces pgb nodig

door | apr 20, 2022 | Algemeen, Nieuws uit Den Haag

Voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen, duurt het vaak te lang voordat zij hierover uitsluitsel krijgen. De NZa roept zorgkantoren op het toekenningsproces beter te organiseren. “Wij verwachten dat de zorgkantoren met elkaar in gesprek te gaan om van elkaar te leren. En dat zij de geconstateerde tekortkomingen uiterlijk 30 juni 2022 oppakken”, aldus de zorgautoriteit.

Aanleiding
Tijdens de coronacrisis trof het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de NZa, de tijdelijke maatregel Extra Kosten Corona (EKC). Deze maatregel houdt in dat verzekerden met een pgb (budgethouders) voor meerkosten door corona tijdelijke budgetverhoging kunnen aanvragen bij het zorgkantoor.
De Nza concludeert dat alle zorgkantoren het toekenningproces voor pgb-aanvragen (op onderdelen) beter kunnen inrichten. Zij voldoen (op onderdelen) niet (volledig) aan algemene governance vereisten en aan relevante wet- en regelgeving. De NZa heeft elk zorgkantoor in een individuele terugkoppeling verbeterpunten meegegeven. Ze verwachten dat de zorgkantoren uiterlijk 30 juni 2022, de geconstateerde verbeterpunten oppakken. Zorgkantoren kunnen dan beter sturen en waarborgen dat zij het pgb tijdig en doelmatig toekennen.

Niet altijd tijdig
Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen mensen een pgb aanvragen bij een zorgkantoor. Met dit budget kopen ze vervolgens zelf zorg in. De zorgkantoren zijn verplicht om ervoor te zorgen dat een aanvrager op tijd zorg kan krijgen. Hiervoor moet het zorgkantoor binnen 8 weken beslissen of de aanvrager voor pgb in aanmerking komt.

De NZa onderzocht de werkwijze van de zeven zorgkantoren en ziet verschillen in hoe zij de toekenning uitvoeren. “Uit ons onderzoek blijkt dat dat niet altijd wordt gehaald. Het proces voor toekenning duurt dan te lang, in een extreem geval zelfs 458 dagen.” Wat de NZa betreft moeten zorgkantoren meer doen om tijdig over pgb-aanvragen te beslissen.

Te veel budget
Uit het onderzoek blijkt verder dat meerdere zorgkantoren standaard het maximale beschikbare budget toekennen. Ook wanneer er minder budget is aangevraagd. “Dit is niet de bedoeling”, schrijft de NZa. “Het leidt mogelijk tot een hoger gebruik van zorggelden (ondoelmatig) en het vergroot de kans dat budgethouders andere zaken dan zorg betalen vanuit hun budget. Zorgkantoren moeten van de NZa meer doen om een passend pgb-budget toe te kennen.”

> Bron: skipr.nl en rapport NZa