Meer weten over de WZD? Volg de online training op 2 dec

door | nov 19, 2020 | Vereniging

Sinds 1 januari 2020 moeten zorgaanbieders die onvrijwillige zorg aanbieden aan een groot aantal (nieuwe) wettelijke eisen voldoen. Veel zorgaanbieders hebben inmiddels een keuze gemaakt voor het wel of niet aanbieden van onvrijwillige zorg. Toch zijn er nog zorgaanbieders die met deze keuze worstelen.

Als vervolg op de eerder plaatsgevonden trainingen WZD zal deze training in het teken staan van de inzichten die in overgangsjaar 2020 zijn verkregen. Ook biedt de training een goede gelegenheid om vragen te stellen over de eisen aan- en aandachtspunten voor het leveren van onvrijwillige zorg, die helpen bij het maken van een definitieve keuze om onvrijwillige zorg wel of niet te gaan of blijven leveren.

Over de trainer

De training wordt gegeven door Irme de Bonth, expert vrijheidsbeperking bij Vilans.

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bestemd voor bestuurders en zorgverleners bij thuis- en woonzorgorganisaties. De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van SPOT.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Gratis toegankelijk, alleen voor leden

Deze training is uitsluitend gratis toegankelijk voor leden van SPOT. Bent u nog geen lid? Lees hier over de voordelen van het lidmaatschap van SPOT en profiteer van ons kennismakingsaanbod.