Lid worden van SPOT

Lees hier over de voordelen die het lidmaatschap van SPOT biedt en profiteer van ons kennismakingsaanbod!

Over SPOT

SPOT is al 25 jaar een gedreven branchevereniging. Wij zijn proactief, oplossingsgericht en concreet. We zijn een zichtbare, daadkrachtige belangenbehartiger voor kleinschalige aanbieders van woonzorg, wijkverpleging, huishoudelijke hulp, palliatieve zorg en dagbesteding. De ruim 200 leden van SPOT zijn ervan overtuigd dat kleinschalige zorg het best bijdraagt aan het welzijn cliënten.

Belangenbehartiging

Wij zorgen ervoor dat de collectieve belangen van de kleinschalige woon- en thuiszorgaanbieders goed voor het voetlicht worden gebracht bij overheden en landelijke politiek, dat de stem van onze leden wordt gehoord door de juiste partijen en dat er ook daadwerkelijk wat mee gedaan wordt. Met onze sterke lobby beïnvloeden wij het landelijke beleid, gericht op aantoonbaar resultaat voor onze branche.

SPOT neemt zorgaanbieders werk uit handen

Als zorgaanbieder wilt u vanzelfsprekend goede zorg bieden. Tegelijkertijd zijn er zoveel andere zaken waar u óók rekening mee moet houden. Veranderende wet- en regelgeving, plannen van de overheid, zorgcontracten, administratieve verplichtingen, cao- en personeelsvraagstukken. SPOT helpt haar leden door hierin vakkundige ondersteuning te bieden. Zo kunt u zich meer focussen op uw kerntaken als zorgverlener.

Voordelen lidmaatschap

Wanneer u lid wordt van SPOT, profiteert uw organisatie van de vele voordelen van het lidmaatschap, zoals:

  • Kosteloos gebruik maken van de helpdesk
  • Kosteloos gebruik van informatieve dossiers (SPOTdocs)
  • Collectief georganiseerde klachtenafhandeling
  • Een ruim aanbod van (geaccrediteerde) trainingen en webinars
  • Een voordelig e-learningaanbod voor medewerkers via ons eigen Learning Management Systeem
  • Informele contact met collega-ondernemers tijdens diverse bijeenkomsten
  • Snel kennis en ervaringen delen met andere leden via o.a. WhatsApp-groepen
  • Gratis aansluiting op een erkende Geschilleninstantie Wkkgz (Zorggeschil)
  • Voordelige aansluiting op een erkende Klachtencommissie WZD

Kennismakingsaanbod

Wilt u gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap? Profiteer dan van het aantrekkelijke kennismakingsaanbod. Aspirant-leden betalen het eerste jaar € 1.500 in plaats van € 2.500 per jaar (geen btw). Dit is een korting van 40% op de contributie. Na een jaar aspirant-lidmaatschap volgt een volwaardig lidmaatschap.

Starterslidmaatschap 

Organisaties die bezig zijn met de ontwikkeling van een zorgorganisatie die voldoet aan de lidmaatschapscriteria van SPOT kunnen gedurende een periode van maximaal 12 maanden gebruik maken van de lidmaatschapsvoordelen tegen een verlaagde contributie € 750,- (geen btw). Het betreft een starterslidmaatschap.

Als het starterslid na 12 maanden nog niet is begonnen met het bieden van zorgverlening dan wordt het starterslidmaatschap automatisch beëindigd. Als nadien wordt gestart met de zorgverlening dan kan de organisatie het aspirant-lidmaatschap van de vereniging aanvragen. Startersleden hebben geen stemrecht in de vereniging

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wij hopen u binnenkort als nieuw lid van SPOT te mogen verwelkomen!

In de onderstaande documenten leest u meer over de vereniging en waar SPOT voor staat.

Informatie over de vereniging
Statuten
Huishoudelijk reglement SPOT
Kwaliteitsreglement
Klachtenreglement
Missie, visie en Kernwaarden SPOT

 

SPOT doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo volledig mogelijk en zorgvuldig te publiceren. SPOT is niet aansprakelijk voor het onjuist gebruik van documenten; het gebruik en/of aanpassing van de documenten is voor eigen risico.

Let op: de documenten mogen niet verder worden verspreid!
Mist u documenten? Neem dan contact met het secretariaat op via info@verenigingspot.nl.