Eigen bijdrage huishoudelijke hulp op de schop?

door | jul 27, 2020 | Algemeen

Om de kosten voor de Wmo te beteugelen, kan worden gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp. ‘Hiermee worden personen met een laag inkomen ontzien en gaan alleen personen met een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage betalen.’

Lees het volledige artikel op Binnenlands Bestuur.