Governancecode Zorg geactualiseerd

door | dec 7, 2021 | Algemeen

De Governancecode Zorg 2022 is een feit. Deze geldt vanaf 1 januari 2022. De Governancecode Zorg 2022 houdt vooral rekening met de Wtza die vanaf 1 januari 2022 geldt en de Wet Bestuur en Toezicht die op 1 juli 2021 (grotendeels) in werking is getreden. Deze beide wetten stellen nieuwe eisen op het gebied van toezicht/governance die in de geactualiseerde code zijn meegenomen.

De adviezen van het IAC over belangenverstrengeling en over de governance van samenwerkingsverbanden zijn verwerkt in de vernieuwde code. Voor toezichthouders zijn enkele bepalingen uit de code geschrapt omdat die nu opgenomen zijn in wetgeving. Verder is veel explicieter aandacht besteed aan professionele zeggenschap. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een afspraak tussen V&VN, werknemersorganisaties en de brancheorganisaties in de zorg en de aanbevelingen uit het SER-rapport Aan de slag voor de zorg.

Naast de waarborgen die er waren, is in de code nu opgenomen dat de zorgorganisatie zorgt dat professionals invloed kunnen hebben op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening, maar ook dat ze betrokken worden bij de beleidskeuzes over ‘de zorg van morgen’.

Meer informatie
Meer informatie staat op de site van Brancheorganisaties Zorg. Hier vind je de geactualiseerde code en een overzicht van wijzigingen. Vooral hoofdstuk B vanaf pagina 26 is voor leden van SPOT van belang: de nuance voor kleine organisaties (minder dan 50 medewerkers). Die passage is qua strekking niet gewijzigd.

Download
> Governancecode Zorg 2022
> Verantwoording
> Wijzigingen t.o.v. code 2017