Elektronische toegang cliënt tot zorgdossier

door | okt 9, 2020 | Algemeen

Sinds 1 juli jl. moeten zorgaanbieders cliënten kosteloos elektronische inzage geven in hun zorgdossier. Ook moet op verzoek van de cliënt een elektronisch afschrift van het dossier worden verstrekt. Dit vereist extra aandacht voor gegevensbeveiliging en -overdracht.

Door VWS is een factsheet opgesteld met alle eisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen v.w.b. de elektronische toegang tot het zorgdossier. Deze factsheet kunt u hier downloaden.

SPOT organiseert een webinar over dit onderwerp omdat veel zorgaanbieders nog lijken te worstelen met de elektronische toegang en gegevensbeveiliging. In dat webinar zal ook worden stilgestaan bij eisen die gesteld worden aan digitale zorg, zoals beeldbellen met een cliënt of het op afstand registreren van bijvoorbeeld bloeddruk of bloedsuikerwaarden. Nader bericht over dit webinar volgt z.s.m.