door | apr 17, 2023 | Algemeen

Afgelopen vrijdag 14 april vond een door SPOT georganiseerde ‘meeloopdag’ plaats, bedoeld voor Caroline van der Plas van de BBB samen met enkele Statenleden. Helaas werd Caroline geveld door griep en zal vandaag nog met haar een nieuwe datum worden geprikt. Vijf Statenleden uit Flevoland en Noord Holland namen deel aan het bezoek waar kennis kon worden gemaakt met zowel de thuiszorg als de woonzorg.

Het bezoek begon in Almere waar SPOT werd geïntroduceerd en waar werd meegelopen met een wijkverpleegkundige van Alfa & Zorg. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de Oude Pastorie in Huizen waar werd getoond hoe men zich in woonzorg kan onderscheiden. De Statenleden van de BBB waren allen zichtbaar onder de indruk en samen met de vertegenwoordigers van SPOT werden ook enkele plannen gesmeed om de zorg de komende tijd te optimaliseren.

Vandaag hopen wij een nieuwe datum te krijgen van Caroline van der Plas. Ook andere woordvoerders hebben inmiddels laten weten graag een keer mee te lopen met SPOT. Wordt de komende maanden vervolgd.