SectorplanPlus

door | mrt 15, 2023 | Algemeen

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt welke middelen zijn toegekend aan SectorplanPlus 2022-2023. In plaats van de verwachte 100 miljoen heeft VWS op 14 februari 2023 een bedrag van 139 miljoen beschikt. Hiermee kan een belangrijk deel van de aangevraagde subsidie (238 miljoen) toegekend worden aan de ingediende opleidingsprojecten. Leest u op de site van SectorplanPlus over de vervolgstappen.