‘Nu ouderenwoningen bouwen bespaart op termijn Wmo-kosten’

door | jul 22, 2021 | Algemeen, Thuiszorg, Woonzorg

In 2040 heeft Nederland bijna 5 miljoen 65-plussers. Om alle ouderen een passend thuis te bieden, moet er een extra bouwinspanning worden geleverd, vinden Syntrus Achmea en Zilveren Kruis, beide onderdeel van Achmea. Ze hebben hun krachten gebundeld om deze maatschappelijke opgave aan te pakken. Daarbij pleiten zij voor meer gemeenschappelijke woonvormen en zorg rondom huis.

Lees het hele artikel

Vorig jaar juli informeerden we u ook in het kader van dit thema.  Rode draad was toen het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030; een reisadvies’ van een commissie onder leiding van Wouter Bos. Hij vond toen dat de bouwopgave vooral ligt bij de woningcorporaties: “Ze moeten veel meer investeren in woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis. Dat laten ze nu over aan commerciële partijen, die zich vooral richten op vermogende burgers. Als ouderen bij elkaar wonen, kunnen ze makkelijker voor elkaar zorgen.”