Jaarlijks kosten fouten bij de overdracht van medicatiegegevens van patiënten mensenlevens. De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ moet de medicatieveiligheid sterk vergroten, onder meer door een goede elektronische gegevensuitwisseling en aanscherping van de verantwoordelijkheden van zorgverleners.

Lees het volledige artikel op Zorginstituut Nederland