Kamerbrief Controles wachttijdenaanpak zorgverzekeraars – Samenvattend rapport 2020 Nederlandse Zorgautoriteit

door | mei 31, 2021 | Nieuws uit Den Haag

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars – Samenvattend rapport 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Hij zegt hierover o.a. het volgende:

  • De NZa heeft door de jaren heen geconstateerd dat verzekeraars steeds meer werk maken van de aanpak van wachttijden. Zij noemt dat een positieve ontwikkeling. Het inzicht in de wachttijden en de zorgbemiddeling zijn nu over het algemeen op orde. Er blijven enkele verbeterpunten. Het maken van afspraken met zorgaanbieders, waaronder over de bijcontractering bij de ggz en wijkverpleging en over de bereikbaarheid van onplanbare nachtzorg bij de wijkverpleging, is namelijk nog niet bij elke verzekeraar op voldoende niveau. De NZa verwacht dan ook dat de betreffende zorgverzekeraars, die elk een individuele terugkoppeling hebben ontvangen, hieraan blijven werken. De NZa meldt dat de reacties die zij inmiddels van de zorgverzekeraars heeft gehad, en de gesprekken die zij heeft gevoerd, blijk geven van serieuze en voldoende inspanningen om ook de laatste verbeterpunten te realiseren. Er is daarom nu geen aanleiding voor de NZa om sanctionerend op te treden. De NZa blijft de inspanningen nauwgezet volgen. In juni bespreekt de NZa de uitkomsten van het rapport met alle verzekeraars. Specifiek voor de bereikbaarheid van onplanbare nachtzorg bij de wijkverpleging geldt dat de NZa dit in 2021 verder gaat monitoren bij alle zorgverzekeraars met een kernwerkgebied. Die hebben zich vastgelegd om dit in 2021 georganiseerd te hebben.

controles-op-de-wachttijdenaanpak-van-zorgverzekeraars-samenvattend-rapport-2020 kamerbrief-over-controles-op-de-wachttijdenaanpak-van-zorgverzekeraars-samenvattend-rapport-2020-van-de-nederlandse-zorgautoriteit

controles-op-de-wachttijdenaanpak-van-zorgverzekeraars-samenvattend-rapport-2020