Bijpraten Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen

online

Woensdag 15 maart a.s. praten wij u van 10:30 – 11:30 uur online bij over de laatste stand van zaken rondom het nieuwe Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen. Wij informeren […]