Expertgroep Arbeidsmarkt SPOT met Paulien van der Meulen

door | mrt 20, 2024 | Algemeen

 

Vorige week vrijdag (15 maart) kwam de Expertgroep Arbeidsmarkt bijeen. Deze groep van leden bespreekt en onderzoekt, met ondersteuning van arbeidsmarktdeskundige Paulien van der Meulen, innovatieve mogelijkheden om gekwalificeerde arbeidskrachten aan kleinschalige zorgaanbieders (leden van SPOT in het bijzonder) te binden en ze te behouden.

De Expertgroep heeft in dat kader 4 hoofdthema’s vastgesteld:

  • Inrichting van een centraal coördinatiepunt.
  • Een gezamenlijke arbeidsmarktcampagne.
  • Taakherschikking.
  • Anders opleiden.

 

Inrichting centraal coördinatiepunt

In de bijeenkomst van vrijdag stond inrichting van een centraal coördinatiepunt centraal, dat een bijdrage kan leveren aan het vinden en binden van gekwalificeerde medewerkers (inclusief herintreders, nieuwkomers en pensionado’s), het delen/uitwisselen van medewerkers en het delen van kennis (bijvoorbeeld over fiscale aandachtspunten en model-overeenkomsten). Er wordt een voorstel uitgewerkt dat door de Expertgroep begin april verdiepend wordt besproken en dat daarna aan het bestuur wordt voorgelegd. In de Algemene Ledenvergadering op 18 april a.s. kan wellicht al wat over de voorgenomen activiteiten worden gedeeld (aanmelden voor de ALV op 18 april kan hier).

 

Actualiteiten arbeid & sociale zekerheid

De volgende actualiteiten rondom arbeid en sociale zekerheid zijn besproken tijdens de bijeenkomst, en waren van toepassing voor de ontstaande discussie.

 

Stand van zaken verlengde cao VVT 

Het akkoord tussen de cao-partijen over de verlenging van de cao VVT tot 31 december 2024 kent de volgende belangrijke aanpassingen ten opzichte van de cao VVT 2022-2023:   

  • verruiming van de ORT 
  • verhoging van de reiskostenvergoeding woon- werkverkeer  
  • salarisverhogingen per 1 maart (2,5%) en per 1 oktober (2,5%) 

Ten tijde van het opstellen van deze notitie is de verlengde cao nog niet algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat leden van SPOT, voor zover ze niet tevens lid zijn van cao-partijen ActiZ en Zorgthuisnl, (nog) niet gebonden zijn aan de afspraken in het akkoord, tenzij zij toepassing van de cao VVT in hun arbeidsovereenkomsten hebben opgenomen. 

 

Minimumloon per uur i.p.v. per maand 

Vanaf 1 januari 2024 is er uitsluitend nog een minimumuurloon. De minimum maand-, week- en daglonen worden niet meer gehanteerd.
Per 1 juli 2024 wordt het minimumloon bovenop de reguliere indexatie met 1,2% extra verhoogd. Meer informatie.

 

Subsidiewijzer Zorg en Welzijn 

Regio+ heeft de subsidiewijzer Zorg en Welzijn, met een overzicht van voor de zorg interessante subsidieregelingen, geactualiseerd. De subsidiewijzer is hier te raadplegen 

 

Verlagen leeftijd deelname pensioenregeling van 21 naar 18 jaar 

Vanaf 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd tot pensioenfondsen verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dit betekent dat ook in de zorg werknemers vanaf 18 jaar recht hebben op het opbouwen van pensioen via het pensioenfonds zorg en welzijn. 

 

OV-kaart vrijgesteld van loonheffing 

Vanaf 1 januari 2024 kunnen werkgevers gemakkelijker een ov-kaart vergoeden of verstrekken aan een werknemer zonder loonheffing in te houden. Voorwaarde is dat de werknemer de ov-kaart ook zakelijk gebruikt. Meer informatie.

 

STAP naar SLIM 

Op 31 december 2023 is de STAP regeling beëindigd. Omdat er nog STAP budget resteerde, is dat deel overgeheveld naar de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Als gevolg hiervan kan nu via SLIM ook individuele scholing worden gesubsidieerd. Meer informatie.

 

Gezond & zeker Innovatiedag 

Op 13 mei a.s. vindt in Nieuwegein de Gezond & Zeker Innovatiedag plaats die in het teken staat van het ontwikkelen en delen van kennis over het terugdringen en voorkomen van verzuim onder zorg- en welzijnsmedewerkers. De dag is vooral bedoeld voor HR-en P&O medewerkers, deelname kost € 150,-. Meer informatie. 

 

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) 

In het pensioenakkoord van 2019 is afgesproken om meer aandacht te geven aan duurzame inzet van medewerkers. Een deel van deze afspraak is uitgewerkt in de regeling MDIEU, die subsidie verstrekt voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. De regeling kent een subsidie voor sectoren (in de cao VVT zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over eerder met pensioen in de zorg) en voor bedrijven. Bedrijven kunnen onder andere subsidie aanvragen voor cursussen.  

Informatie over het aanvragen van subsidie leest u hier. 

Voor de sectoren is een menukaart gemaakt die ook voorbeelden bevat die interessant zijn voor bedrijven.  

 

Wegwijzer innovatie en preventie in de langdurige zorg van NZA  

De NZa heeft de interactieve wegwijzer innovatie en preventie in de langdurige zorg aangepast aan de nieuwe wetgeving en bekostiging in 2024. De wegwijzer zet de bekostigingsmogelijkheden voor initiatieven op het gebied van innovatie en preventie per leveringsvorm op een rij. Meer informatie.