SPOT: winstuitkering in de zorg van groot belang

door | apr 24, 2019 | Algemeen

Voor het aanbieden van goede en betaalbare zorg is winstuitkering belangrijk. Dat is een conclusie uit het door SPOT uitgevoerde onderzoek onder haar leden, 110 kleinschalige thuis- en woonzorginstellingen. Wel moeten er redelijke voorwaarden worden gesteld aan het uitkeren van winst door zorgaanbieders.

Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de aangesloten zorgaanbieders vindt dat het onderscheid in de wetgeving met betrekking tot winstuitkering tussen aanbieders van (uitsluitend) extramurale zorg en aanbieders van intramurale zorg niet langer gerechtvaardigd is. Winstuitkering zou voor aanbieders van intramurale langdurige zorg moeten worden toegestaan.

SPOT is van oordeel dat een algemeen verbod op winstuitkering voor zorgaanbieders op gespannen voet staat met de Europeesrechtelijke bepalingen met betrekking tot het recht op vrij verkeer, in het bijzonder de vrijheid van vestiging en de vrijheid van kapitaal. Een dergelijk verbod voldoet niet aan de vereisten van proportionaliteit en noodzakelijkheid die een dergelijke inbreuk op het recht op vrij verkeer zouden kunnen rechtvaardigen en beperkt de mogelijkheden van kapitaalverstrekkers om te investeren in zorgorganisaties. Om de toenemende zorgvraag goed op te kunnen vangen zijn investeringen in innovatieve zorgaanbieders echter hard nodig.

Meer over het standpunt van SPOT en de uitkomsten van het onderzoek leest u in de brief van SPOT aan het ministerie van VWS.

[wpseo_breadcrumb]