SPOT vraagt om publiekscampagne voor bewustwording beperkte beschikbare zorg

door | nov 8, 2022 | Algemeen, Nieuws uit Den Haag

Branchevereniging SPOT wil dat mensen ervan bewust worden dat er beperkte beschikbare zorg is. Zij vraagt minister Helder van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een publiekscampagne te starten. Hiervoor bood de branchevereniging de vaste Tweede Kamercommissie een petitie aan op dinsdag 8 november 2022.

Volgens de bij de vereniging aangesloten Samenwerkende Professionele Organisaties in de Thuis- en Woonzorg (SPOT) komen de verwachtingen van zorgvragers van nu en van morgen niet overeen met de realiteit. Zorgaanbieders dragen op dit moment de zwaarste lasten daar waar het gaat om het voorlichten van zorgvragers over van welke zorg wel niet kan worden geleverd.

SPOT wil de leden van de Tweede Kamer erop wijzen dat de wachtlijsten in de thuis- en verpleegzorg door vergrijzing enorm zijn toegenomen en dat deze nog verder zijn opgelopen door een toenemend ziekteverzuim van zorgmedewerkers als gevolg van de Coronapandemie. Dit ziekteverzuim is onder andere het resultaat van een zware werkbelasting voor de medewerkers in zowel thuis- als verpleegzorg.

Beschikbare zorg schaars
Jan Minartz, voorzitter van Vereniging SPOT: “Het is onvermijdelijk dat de zorg eerlijker moet worden verdeeld. Vragers van de zorg moeten zich realiseren dat beschikbare zorg schaars is en gedeeld moet worden met anderen. Dat betekent dat niet iedereen de zorg zal krijgen die wordt aangevraagd.”

Doelen publiekscampagne
SPOT heeft daarom de Tweede Kamer in een petitie verzocht om de minister te vragen een publiekscampagne te starten bedoeld om mensen ervan bewust te maken dat er beperkte beschikbare zorg is. Met daarin dat men zich moeten realiseren dat beschikbare zorg gedeeld moet worden met anderen en dat we alleen op deze manier iets kunnen doen aan het terugdringen van de wachtlijsten.

De petitie werd aangeboden aan Maarten Hijink (SP), in het bijzijn van Corinne Ellemeet (GroenLinks), Liane den Haan (Fractie de Haan), Caroline van der Plas (BBB), Fonda Sahla (D66) en Mohammed Mohandis (PvdA).

> Meer foto’s op LinkedIn