Over SPOT

SPOT (vereniging Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en Woonzorg) is de brancheorganisatie voor ondernemende kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders. Bij de bijna 200 leden zijn zo’n 6.500 zorgverleners werkzaam die ongeveer 45.000 cliënten huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, (wijk)verpleging, palliatieve zorg, dagbesteding en woonzorg aanbieden (gefinancierd uit de Wmo, Wlz, Zvw, uit een PGB en/of privaat gefinancierd).