Over SPOT

SPOT (vereniging Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en Woonzorg) is de brancheorganisatie voor ondernemende kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders. Door de bijna 200 leden wordt huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, (wijk)verpleging, palliatieve zorg, dagbesteding en woonzorg aangeboden. Dit wordt gefinancierd uit de Wmo, Wlz, Zvw, uit een PGB en/of privaat.