Inbreng commissiedebat Governance Code 17 maart

door | mrt 15, 2022 | Algemeen, Nieuws uit Den Haag

Aanstaande donderdag 17 maart spreekt de Tweede Kamer commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder meer over de governance code in de zorgsector. Federatie Landbouw en Zorg, Zorgthuisnl en SPOT hebben de commissie een brief gestuurd om aandacht te vragen voor implementatie op kleine schaal. De governance code is een belangrijk onderwerp waarmee onze leden haast dagelijks in de weer zijn.

Hoewel wij ons kunnen vinden in de doelstelling die met de wet- en regelgeving wordt beoogd, constateren wij dat de uitvoering onmogelijk is op kleinere schaal en deze aanbieders daardoor in problemen brengt. In de brief vragen wij het mogelijk te maken dat er een aanpak ontwikkeld wordt die rekening houdt met de implementatie op kleinere schaal, zonder te tornen aan de doelstelling, maar als lichtere variant (als het waren een kleine onderneming regeling) uitvoering op dit schaal mogelijk te maken. Dit illustreren wij met voorbeelden.

Onze achterban bestaat overwegend uit kleinschalige zorgorganisaties, veelal werkzaam op MKB-formaat. Wat de zorgorganisaties onderling verbindt is dat de organisaties haast allen zijn gestart vanuit onvrede over de werking en werkwijze binnen grootschalig georganiseerde zorg. De zorg voor kwetsbare mensen, en dat geldt zeker voor de ouderenzorg, vraagt om menselijke maat en dat is bij kleinschalige zorg haast per definitie geborgd. Wij hebben dit vraagstuk bij het ministerie van VWS maar ook bijvoorbeeld bij de NZa en IGJ onder de aandacht gebracht.

> Lees hier de brief