‘Familie moet Wlz-aanvraag kunnen indienen’

door | jun 20, 2022 | Algemeen, Nieuws uit Den Haag

Minister Conny Helder (Langdurige zorg) is van plan om het mogelijk te maken voor familieleden van een cliënt om een Wlz-aanvraag in te dienen. Zij reageert daarmee op een oproep van patiënten- en belangenorganisaties die vinden dat het huidige proces tijdrovend is.

Een cliënt moet nu zelf een aanvraag voor langdurige zorg ondertekenen, maar wanneer iemand vanwege een aandoening of beperking dit niet meer kan, moet een mentor dit doen.

Belastende procedure
Die mentor wordt door de kantonrechter benoemd, maar volgens de belangenorganisaties is dat een belastende procedure die alleen geldt voor de Wlz-indicatie. Voor de Wzd en de Wgbo is wel geregeld dat familie een cliënt kan vertegenwoordigen. Eind vorig jaar stuurden dertien landelijke organisaties een brief hierover naar de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel
Minister Helder: “Op basis van de analyse van dit vraagstuk concludeer ik dat het gewenst is dat familieleden ook een Wlz-aanvraag kunnen indienen, als de cliënt wilsonbekwaam is en er geen sprake is van wettelijke vertegenwoordiging of een levenstestament/volmacht. Mijn voornemen is om te starten met de voorbereiding van een wetsvoorstel.”

> Bron: Skipr