Minister Bruins van Medische Zorg & Sport verwacht na deze zomer met een langetermijnvisie op de Wet BIG te komen. Daaruit moet blijken of en hoe deze moet worden aangepast. In een interview met vakblad Medisch Contact stelde Bruins: ‘Zonder op de zaken vooruit te willen lopen, is het wel logisch dat een goede gezondheidszorg goed opgeleide zorgprofessionals nodig heeft.’

Eind vorig jaar kwam de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving met een advies over de Wet BIG. RVS stelde daarin zorgverleners niet meer te toetsen op basis van hun opleiding maar op basis van bekwaamheden, om hun beroep te mogen uitoefenen. Zorgverleners dienen dan een portfolio van bekwaamheden op te stellen en bij te houden.

Lees hier het uitgebreide artikel.