Belangenbehartiging

Vernieuwende zorgconcepten
Nederland vergrijst de komende jaren sterk. Er is sprake van dubbele vergrijzing, wat betekent dat het aandeel ouderen stijgt en ouderen steeds ouder worden. Het beleid van de overheid is erop gericht om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Hierdoor neemt het aantal thuiszorgaanbieders toe, ontstaan er nieuwe woonvormen en stijgt ook de vraag naar innovatieve zorg- en gemaksdiensten.

Met vernieuwende zorgconcepten, al dan niet gecombineerd met digitale zorg, wordt het ondernemerschap van de SPOT-leden duidelijk zichtbaar. Ze bieden nieuwe, domeinoverstijgende, zorgconcepten aan die invulling geven aan de veranderende zorgvraag. Uitgangspunten in deze zorgconcepten zijn veerkracht van de cliënt, vitaliteit en een betekenisvol leven.

Toekomstige zorgwensen versus regelgeving en financiering
De huidige regelgeving en financieringsstructuur belemmeren innovatie en kleinschalig georganiseerde zorg. SPOT maakt zich hard voor een praktisch ingericht financieringsstelsel en regelgeving die kleinschalige zorg stimuleert en faciliteert.

Een oproep voor beleid op innovatie vanuit kleinschalige zorgaanbieders
De leden van SPOT bruisen van de ideeën en zien kansen die al zichtbaar zijn vertaald in initiatieven waarbij nooit afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de zorg.

Constructieve samenwerking met overheden
SPOT levert een constructieve en inhoudelijke bijdrage aan het debat en het beleid rondom de zorg in Nederland, met als doel om een nog beter passend zorgklimaat te creëren voor cliënten en zorgmedewerkers.