Aanwijzing maatregelen COVID-19 vanaf 15 juli

door | jul 17, 2020 | Algemeen

Minister De Jonge geeft aan dat het nodig was om verschillende maatregelen te nemen op het terrein van publieke gezondheid, openbare orde en veiligheid die nodig zijn voor de bestrijding van COVID-19. Ter informatie is dit de meest recente update over verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg:

“In verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg waar zich één of meer COVID-19 besmettingen voordoen, geldt dat het verboden is voor bezoekers om zonder toestemming van de beheerder aanwezig te zijn. Bezoek moet zijn toegestaan indien het de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat. Ook moet bezoek aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn overlijden of in vergelijkbare omstandigheden altijd worden toegestaan. Dit geldt ook voor bezoek in verband met het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Voor structurele vrijwilligers is een uitzondering op dit verbod mogelijk. Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid en met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s, geef ik u daarom opdracht om uw bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten als verpleeghuizen of kleinschalige woonvormen, ondanks nadrukkelijke inspanningen van hun kant, problemen ervaren met het weigeren van bezoekers of derden die de locatie proberen binnen te komen, zonder toestemming van de beheerder.”

Verder zegt de minister dat als er problemen worden ervaren bij de uitvoering van deze opdrachten, men contact op kan nemen met het coronateam van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC-N).

Lees hier het volledige document Aanwijzing maatregelen COVID-19 vanaf 15 juli.

Bron: SPOT-partner BPRA