Home » Cursus Registratie

Training Zorg met Compassie

woensdag, 4 mrt 2020

13:30 – 17:00

Een leuke training met eens een andere benadering van de zorgverlening: Zorg met Compassie. In deze training staat het ‘mens-zijn’ in de zorg centraal. De training focust op bewustwording van je eigen handelen en een uitdaging om eens anders te kijken naar gedrag.

De training heeft Gentle Teaching als uitgangspunt, aangevuld met inzichten vanuit het werkveld. In de jaren 80 van de de vorige eeuw is Gentle Teaching ontwikkeld als een methodiek om mensen met een verstandelijke beperking en ernstig ‘probleemgedrag’ te begeleiden zonder straffen of belonen en zonder de nadruk te leggen op het gedrag dat als problematisch ervaren werd. In de loop der jaren heeft Gentle Teaching zich ontwikkeld tot een bredere manier van begeleiden van mensen die zich om wat voor reden dan ook niet verbonden (kunnen) voelen met anderen; in elk geval niet op spannende en emotionele momenten.

De relatie tussen zorgverlener en zorgvrager is van groot belang bij het bieden van zorg die naadloos aansluit op de vraag en behoefte. Vanuit gelijkwaardigheid en medemenselijkheid kunnen we bouwen aan een hechte relatie die zorgt voor een fundamenteel, verhoogd gevoel van veiligheid en verbondenheid van waaruit de cliënt als persoon kan groeien en zich kan ontwikkelen.

Onderwerpen

  • Wat is Gentle Teaching en hoe is dit toe te passen in de ouderenzorg
  • De vier pijlers van Gentle Teaching
  • Uitgangspunten van Gentle Teaching
  • De vier leermiddelen
  • Communicatie en uitleg van het filter

Over de trainers
Karien Stam is fysiotherapeut en werkt al ruim 20 jaar in de zorg. Karien is er van overtuigd dat Gentle Teaching/Mindfulness een waardevol hulpmiddel is om goede en cliëntgerichte zorg te verlenen.
De training wordt verzorgd door Buro TOV.

Doelgroep
De training is bedoeld voor zorgverleners in thuis- en woonzorgorganisaties.

Deelname
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van SPOT.
Let op: bij ‘no show’ of niet tijdige afmelding wordt € 100,- per lidorganisatie in rekening gebracht. Annulering uiterlijk 2 werkdagen voor de bijeenkomst.

Tijd
De bijeenkomst start om 13:30 uur en duurt tot 17:00 uur. U wordt verzocht om de gehele bijeenkomst aanwezig te zijn. Indien u de bijeenkomst desondanks voor de eindtijd wilt verlaten, vernemen wij dit graag voorafgaand aan de bijeenkomst van u zodat dit met de cursusleider besproken kan worden.

Locatie
De infobijeenkomst vindt plaats ten kantore van SPOT, Gooimeer 4-15 in Naarden (pand APPR).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het formulier hieronder.

Evenementslocatie

APPR Hét Brancheburo
Gooimeer 4
Naarden

Kosten

GRATIS

Nieuwsberichten en artikelen

VWS wil vaart maken met nieuwe woonzorgvormen

Minister De Jonge van VWS vindt dat de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg op dit moment niet hard genoeg gaat. “Dus dat moeten we harder stimuleren”, aldus De Jonge tegenover actualiteitenprogramma Zembla. De Jonge reageert daarmee op de bevindingen van...

Lees meer

Kamerbrief over toezicht Wmo

In een kamerbrief over toezicht Wmo beschrijft minister De Jonge contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Belangrijk onderwerp daarbij is het voorkomen en het beperken van de rol van frauduleuze,...

Lees meer

Contact

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

[email protected]

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594