Uiterlijk 1 nov a.s. indienen extra plannen Wlz-zorginkoop 2021

door | sep 8, 2020 | Algemeen

Op grond van nieuwe eisen aan de zorginkoop krijgen Wlz-zorgaanbieders voortaan standaard 94% van het maximumtarief van de NZa vergoed. Dit was 96% of hoger, wat verschilt per zorgverzekeraar. Zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een opslag van 2% maar moeten dan wel plannen indienen voor één of meerdere kernelementen op het gebied van passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. Deze plannen moeten uiterlijk 1 november a.s. worden ingediend bij de zorgkantoren. 

Zorgaanbieders zijn verrast door deze extra eisen en hebben een kort geding aangespannen tegen de zorgverzekeraars. De aanvullende eisen leiden tot een extra administratieve belasting en extra kosten, bovenop de extra kosten die zorgaanbieders al hebben door o.a. stijgende personeelslasten, toename van de complexiteit in de zorgvraag, de aanpak van het coronavirus, investeringen in zorg op afstand en kosten van de implementatie van de wet Zorg en Dwang.

Het Wlz zorginkoopkader en diverse inkoopdocumenten zijn te vinden op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Zorgaanbieders die als gevolg van de aanpak van het coronavirus niet tijdig plannen kunnen indienen kunnen contact opnemen met het Zorgkantoor. Verzekeraars Menzis en DSW hanteren een eigen zorginkoopbeleid.

Het kort geding over de Wlz tarieven dient op 10 september, met een verwachte uitspraak op uiterlijk 24 september. De uitkomst kan nog van invloed zijn op de extra plannen en/of de tariefverhogingen.