Samenvatting plenair debat 21.1.21

door | feb 17, 2021 | Nieuws uit Den Haag

In het debat met premier Rutte en de ministers De Jonge (Volksgezondheid), Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) over de aanpak van het coronavirus draait het vooral om de invoering van een avondklok.   

Daarnaast mag nog maar één persoon op bezoek, is er een beperking van het reisverkeer en een quarantaineplicht. Vanwege te langzaam dalende besmettingscijfers, de besmettelijkere Britse variant en de vrees voor virusmutanten waartegen de vaccins mogelijk minder goed werken, neemt het kabinet verschillende aanvullende maatregelen. Maar het meest in het oog springt het voorstel om een avondklok in te voeren, welke nu morgenavond 21:00 ingaat. 

Vaccinaties
Mensen die met het vaccin van Pfizer/BioNTech worden ingeënt, krijgen hun tweede prik zes in plaats van drie weken na de eerste. Minister De Jonge hoopt zo het vaccineren te versnellen en op korte termijn meer mensen te beschermen. Is het veilig om de tweede vaccinatie later te geven? Verschillende woordvoerders vragen zich dat af. Het uitstel valt binnen de range van toezichthouder EMA, verzekert minister De Jonge. Hij zegt toe scenario’s te schetsen voor als de vaccinleveringen tegenvallen. Volgens minister De Jonge stelt het EMA stelt dat er maximaal 42 dagen mogen zitten tussen de eerste en de tweede dosis en dat die termijn moet worden gerespecteerd om volle bescherming te bieden. De Gezondheidsraad en het OMT hebben op mijn adviesaanvraag verder aangegeven dat zij zich kunnen voorstellen dat het uitstellen van de tweede vaccinatie met maximaal drie weken, dus tot een interval van zes weken, binnen de in de effectiviteitsstudies onderzochte range blijft en voordeel op kan leveren.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen
VKA en SP pleiten voor gebruik betere mondmaskers in de langdurige zorg zoals verpleeghuizen. Zij zeggen dat er zorgmedewerkers in verpleeghuizen zijn die zeggen: ik heb aangegeven dat ik heel graag met een FFP2-masker wil werken, maar mijn zorginstelling zegt dat tot op heden volgens de RIVM-richtlijnen een chirurgisch mondmasker prima is. Minister De Jonge zegt dat de vraag nu ligt bij OMT of de Britse variant aanleiding zou kunnen zijn om richtlijn aan te passen. 

Verder zijn er enkele relevante moties ingediend: 

GL: verzoekt de regering structureel geld beschikbaar te stellen voor salarisverhogingen in de zorg en per zorgakkoord dit geld te verdelen, 925 (25295). 

VKA: verzoekt de regering FFP2-mond-neusmaskers beschikbaar te stellen aan alle zorginstellingen waar zorgmedewerkers met FFP2-mond-neusmaskers wensen te werken, 936 (25295).