Het Ministerie van VWS heeft vandaag nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg.

Indien de thuiswonende kwetsbare mensen besmet lijken te zijn met COVID-19 moeten ze worden getest, zodat de zorgverleners van deze personen zich met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen beschermen tegen besmetting. Voor mantelzorgers, vrijwilligers of vanuit PGB gefinancierde (in)formele zorgverleners, is dit nog niet geregeld.

Deze richtlijn geeft hier invulling aan. De richtlijn beschrijft de kaders voor het verstrekken van PBM aan individueel opererende zorgverleners.