Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en woonzorg

Over woonzorg
 
De bij SPOT aangesloten woonzorginstellingen bieden zorg aan op kleinschalige, veelal bijzondere locaties. Clïenten wonen in hun eigen appartement en krijgen de deskundige zorg en aandacht die ze nodig hebben. Bij de aangesloten woonzorginstellingen staat de mens en de kwaliteit van leven centraal.
 
De zorg wordt verleend door een vertrouwd team van gespecialiseerde zorgverleners die altijd rekening houden met de persoonlijke behoeften en wensen.

Soms is het mogelijk om korte tijd in een woonzorginstelling te verblijven, bijvoorbeeld om te herstellen van een operatie.

Kosten
De kosten voor het verblijf in een woonzorginstelling bestaan uit woonkosten (meestal huur en/of woonservicekosten) en kosten voor de zorg.

De woonkosten zijn uiteraard afhankelijk van de grootte van de woning, de omgeving en de faciliteiten die de woonzorginstelling biedt. Soms zijn er koopappartementen in een woonzorginstelling.

De zorg wordt betaald uit de AWBZ. U heeft hiervoor een zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. In de indicatie staat de zorg waarop u recht heeft. In de meeste gevallen kan extra gewenste zorg of ondersteuning door de woonzorginstelling worden aangeboden, hiervoor betaalt u dan een extra (eigen) bijdrage.

Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u een aanvraag bij uw gemeente voor hulp(middelen) indienen. De gemeente bepaalt of en hoeveel hulp u ontvangt.

Eigen bijdrage zorg
Op grond van de AWBZ en de Wmo bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw verzamelinkomen, gezinssituatie, leeftijd en benodigde hulp.

De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor te Den Haag en wordt vastgesteld op basis van de geleverde uren zorg. De eigen bijdrage is gemaximeerd op basis van het verzamelinkomen (VI) van de cliënt van 2 jaar terug. De te betalen eigen bijdrage over geleverde zorg is dus óf gemaximeerd door de indicatie (er mogen immers niet meer uren zorg worden gedeclareerd dan er indicatie beschikbaar is), óf door het maximum op basis van uw verzamelinkomen.

Over de te betalen eigen bijdrage wordt eerst een korting berekend, de WTCG (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten) korting. Deze bepaalt dat er een korting van grofweg 33% op de eigen bijdrage van toepassing is. Deze wet is aangenomen ter compensatie van het wegvallen van de aftrekbaarheid van de eigen bijdrage in 2009. De betaalde eigen bijdragen zijn dus niet langer aftrekbaar, maar door deze korting een stuk lager dan vóór 2009.

U ontvangt iedere vier weken een acceptgiro van het CAK.
Op de website van het CAK vindt u een handige rekenmodule waarmee u de hoogte van de eigen bijdrage kunt bereken.
 
Nadere informatie
Eigen bijdrage CAK: www.hetcak.nl of 0800-1925 (gratis)
Indicatie CIZ: www.CIZ.nl

Login

Login op onze leden- of medewerkersportal. Voor meer informatie gaat u naar onze ledenpagina.

Wachtwoord vergeten?

Zoek een zorgverlener bij u in de buurt

Selecteer hiernaast de provincie waar u een zorgorganisatie zoekt en druk op de zoekknop.

Klik vervolgens op een resultaat voor meer informatie.

Nieuwsberichten en artikelen

Kwaliteit kleinschalige woonzorginitiatieven
In oktober 2017 werd Kwaliteit@ gelanceerd. Een methodiek die de kwaliteit van kleinschalige woonzorginitiatieven zichtbaar en aantoonbaar maakt. meer weten

Beroepsvereniging voor helpenden opgericht
Er is een nieuwe beroepsvereniging opgericht speciaal voor zorghulpen, helpenden 2 en helpenden 2+. meer weten

Nieuwe bestuurders
In de Ledenvergadering van 20 april jl. zijn Ester Heynen (Thuiszorg INIS) en Roger van Huystee (Alfa & Zorg) benoemd tot bestuurslid van SPOT. meer weten

Contact

 

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

info@verenigingspot.nl

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

 
 
Feedback

SPOT: branchevereniging voor kleinschalige zorgaanbieders met grootse zorgverlening


Vragen of opmerkingen? We vernemen die graag.

Leden kunnen dit formulier ook gebruiken voor het stellen van een vraag aan de CAO-Helpdesk. U heeft binnen 3 werkdagen een inhoudelijke reactie!

Bezig met laden...