Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en woonzorg

Nieuwe norm ISO 9001

In september 2015 wordt de nieuwe versie van de ISO 9001-norm geïntroduceerd. Dit heeft ook invloed op uw HKZ-certificaat, want de meeste HKZ-normen zijn gebaseerd op de ISO 9001-norm. De belangrijkste wijzigingen en informatiebronnen leest u hier.

De belangrijkste wijzigingen komen met name neer op onderstaande zaken.

Minder eisen:
  • De vijf verplichte procedures zijn vervallen.
  • Directievertegenwoordiger wordt niet meer geëist.
  • Vervanging “management responsible” door “leadership”.
  • Implementeer datgene wat volgt uit een risicoanalyse.
Wijziging van terminologie:
  • Procedures/Registraties (documents and records) is gewijzigd in “gedocumenteerde informatie”.
  • Product is gewijzigd naar “goederen en diensten”.
Aantal nieuwe onderdelen:
  • Context van de organisatie moet beschreven worden (begrijp het doel van de organisatie (missie, visie, strategie) en begrijp de eisen en verwachtingen van alle belanghebbenden/stakeholders (directe klanten, leveranciers, medewerkers, ketenpartners, overheden, gemeenschap)).
  • Nadrukkelijk meer aandacht voor risico’s en preventie maar ook het benutten van kansen (door het aantoonbaar hebben van risicoanalyses en de registratie van gemaakte keuzes).
     
Vanuit HKZ wordt nu gewerkt aan de verwerking van deze nieuwe normelementen in de bestaande HKZ-normen. Vanaf september 2015 zullen hierop de nieuwe versies van de verschillende HKZ-normen worden gepubliceerd. In de praktijk heeft een organisatie altijd drie jaar om over te gaan naar een nieuwe versie. Aangezien de omzetting van de ISO 9001 norm hierin leidend is, zal deze overgang voor sommige HKZ-normen iets korter zijn. HKZ zal niet alle normen direct kunnen aanpassen en dus pas kunnen publiceren na de publicatie van de nieuwe ISO 9001 norm.

Vanuit HKZ is aangegeven dat zij geen grote aanpassingen in kwaliteitssystemen verwachten om te kunnen voldoen aan de nieuwe normelementen, aangezien risicoanalyses nu ook al onderdeel zijn van de meeste HKZ-normen. Vooral wat betreft de context van de organisatie zullen er aanscherpingen nodig zijn en ook wat betreft het toepassen, meten en evalueren van indicatoren. In de conceptversie van de nieuwe HKZ-norm zie je dit terug in een aantal nieuwe normen in rubriek 4 (Organisatie en beleid) en een vereenvoudiging van rubriek 1 (Afspraken over zorg- en dienstverlening).

Advies is om voor een volgende certificeringsaudit na te gaan of het zinvol is al over te gaan en het anders in te passen in de bestaande cyclus (bij een hercertificering). Hierbij is de verwachting dat de HKZ-norm voor Verpleging en Verzorging ook nog de gangbare herziening krijgt (van belang voor thuiszorgorganisaties) in 2016. 

Goede bronnen voor informatie zijn:

Link naar een aantal video’s met uitleg door NEN: 
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Managementsystemen/Video-De-nieuwe-ISO.htm
Link naar HKZ met uitleg over de aanpassingen: 
http://www.hkz.nl/hkz-meer-lean-door-nieuwe-iso-9001/

Login

Login op onze leden- of medewerkersportal. Voor meer informatie gaat u naar onze ledenpagina.

Wachtwoord vergeten?

Zoek een zorgverlener bij u in de buurt

Selecteer hiernaast de provincie waar u een zorgorganisatie zoekt en druk op de zoekknop.

Klik vervolgens op een resultaat voor meer informatie.

Nieuwsberichten en artikelen

Klachten over Wmo-zorg voorlopig niet onder Wkkgz
Voorlopig zullen klachten over ondersteuning vanuit de Wmo 2015 niet onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) gaan vallen. meer weten

Nieuwe campagne om tekort zorgverleners terug te brengen gestart
In de sector Zorg en Welzijn werken al 1,2 miljoen mensen. Maar als er niks aan gedaan wordt, dreigt er een personeelstekort van 100.000-125.000 mensen. Daarom is de campagne ‘Ik Zorg’ gestart. meer weten

Kwaliteit@: kwaliteitsconcept voor kleinschalige woonzorg
In oktober 2017 werd Kwaliteit@ gelanceerd. Een methodiek die de kwaliteit van kleinschalige woonzorginitiatieven zichtbaar en aantoonbaar maakt. meer weten

Contact

 

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17
 

info@verenigingspot.nl


KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594
 
Feedback

SPOT: branchevereniging voor kleinschalige zorgaanbieders met grootse zorgverlening


Vragen of opmerkingen? We vernemen die graag.

Leden kunnen dit formulier ook gebruiken voor het stellen van een vraag aan de CAO-Helpdesk. U heeft binnen 3 werkdagen een inhoudelijke reactie!

Bezig met laden...