Bijpraten Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen

online

Woensdag 15 maart a.s. praten wij u van 10:30 – 11:30 uur online bij over de laatste stand van zaken rondom het nieuwe Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen. Wij informeren u op hoofdlijnen over het kader zoals er nu ligt en nemen u mee in de stappen die de komende maand genomen gaan worden.

Intern toezicht (WTZa) i.s.m. NVTZ

Lange Voorhout 58, Houten Lange Voorhout 58, Houten, Utrecht, Nederland

Zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief ontvangt u hierbij de uitnodiging voor een bijeenkomst waarbij de ontwikkelingen van de Wtza centraal staan. De Nederlandse Vereniging voor toezichthouders (NVTZ) heeft toegezegd u persoonlijk te komen informeren over de praktische implicaties van de Wtza voor uw organisatie. Vragen als ‘Wat is de meerwaarde van intern toezicht?’, ‘Hoe […]

Congres Reablement

online

Het eerder aangekondigde webinar over reablement op 26 januari is wegens omstandigheden verplaatst naar donderdag 23 maart van 10:00 – 12:00 uur. Tijdens het webinar vertelt wetenschapper Rudi Westendorp meer over het onderzoek naar en zijn ervaringen met reablement in Denemarken, geeft onderzoeksbureau AEF een toelichting op het recent verschenen rapport over reablement (Klik hier) […]

Informatiebijeenkomst KIK-V

online

Op 28 maart a.s. organiseren wij een online informatiebijeenkomst over KIK-V. Hierin vertellen implementatie adviseurs van KIK-V meer over het programma. Denk hierbij aan recente ontwikkelingen en mogelijkheden van KIK-V voor o.a. kleinschalige zorgaanbieders. Daarbij wordt specifiek ingezoomd op wat dit betekent en welke praktische inrichting dit heeft. Hoe kun je dus mee in de […]

Training omgaan met agressie in de zorg

Lange Voorhout 58, Houten Lange Voorhout 58, Houten, Utrecht, Nederland

De training bestaat uit één dagdeel en duurt van 09.30 - 12.30 uur. Op basis van de intakeformulieren van alle deelnemers wordt het programma en de praktijkvoorbeelden toegespitst op de groep. Dit maakt de training herkenbaar en toepasbaar voor de deelnemers. De training is interactief, waarbij theorie met behulp van uiteenlopende oefeningen direct in de […]

Gratis

Training basisvaardigheden werkbegeleider

Lange Voorhout 58, Houten Lange Voorhout 58, Houten, Utrecht, Nederland

Deze training biedt de (poteniële) werkbegeleiders handvatten om studenten te begeleiden in het leer- en ontwikkelproces. Deze training bevat e-learning modules en een praktijkdag. De e-learning biedt kennis over de opbouw van het mbo-onderwijs, communicatievaardigheden, fasen van begeleiding en de hiervoor beschikbare technieken. Deelnemers kunnen op momenten naar keuze in zijn/haar eigen tempo de digitale […]

Gratis

Regiobijeenkomst Zuid-West

Het doel van deze bijeenkomst is om leden onderling kennis te laten maken en het stimuleren van samenwerking op vooral regionaal niveau. De afgelopen jaren heeft dit al mooie samenwerkingen opgeleverd. De bijeenkomst wordt op informele wijze ingevuld en u wordt bijgepraat over de ontwikkelingen op landelijk niveau. Daarnaast wordt veel tijd ingeruimd om van […]

Wmo

Lange Voorhout 58, Houten Lange Voorhout 58, Houten, Utrecht, Nederland

Webinar Wtza – intern toezicht

Benieuwd wat de Wtza - intern toezicht inhoudt en wat de wet betekent voor uw zorgorganisatie? Volg dan het webinar van de NVTZ op donderdagmiddag 20 april van 15.00 tot 16.15 uur. Tijdens deze online bijeenkomst zal de NVTZ ons meenemen in deze nieuwe wet en de praktische uitvoering hiervan. Het webinar is specifiek gericht […]

Gratis

WOZO Bijeenkomst met aansluitend een borrel

Joinn Onderdoor 4, Houten

Beste leden, Graag nodigen we jullie uit voor een gezamenlijke bijeenkomst van Zorgthuisnl, SPOT en WDTM. Het onderwerp van de bijeenkomst is het WOZO-programma van VWS. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 april en inloop is mogelijk vanaf 14.00 uur. Het programma start om 14.30 uur en daarna zullen Jan Megens, programmadirecteur WOZO bij […]