Huishoudelijke hulp van Wmo naar bijzondere bijstand?

door | feb 3, 2020 | Algemeen

Een van de adviezen van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen is het overhevelen van huishoudelijke hulp van de Wmo naar de bijzondere bijstand. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat deze hulp voor de meest kwetsbaren te allen tijde beschikbaar blijft.

Vanuit de Wlz dienen de hulp en ondersteuning voor thuiswonende ouderen bij de Wmo en de Zvw te worden ondergebracht. Het moet niet meer toegestaan zijn Wmo-cliënten naar de Wlz door te schuiven indien het mogelijk is zelfstandig thuiswonende ouderen met Wmo-ondersteuning te helpen.

Lees het uitgebreide artikel op Binnenlands Bestuur.