Training Incidentenanalyse

maandag, 3 okt 2022

09:30 – 16:30

Vanwege het succes van deze training in 2021 herhalen we deze training dit jaar op maandag 3 oktober. Het doel van de training is om leden op een praktische manier in staat te stellen om lichte- tot middelzware incidenten zelfstandig te analyseren met behulp van een passend hulpmiddel (de ‘5x waarom’ en ‘visgraat-methode’).

Het programma van de training bestaat uit vijf onderdelen:

 1. De achtergrond: het Kwaliteitskader
  Met de introductie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging is het grondig analyseren van incidenten nog belangrijker geworden. Het Kwaliteitskader verplicht zorgaanbieders om analyses uit te voeren en te leren van ervaringen uit het verleden. In de training zal ten eerste worden stilgestaan bij de verplichtingen vanuit de Kwaliteitskaders ten aanzien van incidentenanalyse. Hoe kunnen die eisen worden vertaald naar de praktijk?
 1. Inleiding risicomanagement
  Vervolgens wordt ingegaan op risicomanagement in de zorg. Wat is risicomanagement? Waarom is het belangrijk? En wat zijn mogelijke instrumenten die gebruikt kunnen worden?
 1. Inleiding incidentanalyse
  In dit onderdeel bespreken we het doel en meerwaarde van incidentenanalyse. Wanneer spreken we van een incident en wanneer over een calamiteit? Wanneer kun je welk instrument gebruiken? Wanneer kun je een analyse zelf uitvoeren en in welke gevallen is externe ondersteuning noodzakelijk of aan te bevelen?
 1. Uitvoeren van een incidentenanalyse
  In dit deel van de training gaan we daadwerkelijk een incidentanalyse uitvoeren middels de ‘5x waarom’ en ‘visgraat-analyse’.
 • Hoe voer je een 5x waarom analyse uit?
 • Hoe maak je een visgraat-analyse?
 • Hoe kom je tot (basis)oorzaken van het incident?
 • Hoe classificeer je de basisoorzaken in technische-, organisatorische- en menselijke factoren?
 • Hoe formuleer je verbetermaatregelen voor de veelvoorkomende oorzaken?
 1. Analyseren van een actueel incident
  Door het analyseren van een incident dat leeft bij de deelnemers wordt het geleerde direct in de praktijk gebracht. Aan de hand van ingebrachte casuïstiek wordt met behulp van de visgraatmethodiek een actueel incident geanalyseerd en geëvalueerd, zodat de deelnemers concreet kunnen zien hoe de analyse in de praktijk moet worden uitgevoerd.

De trainers hebben veel ervaring met het analyseren van incidenten bij organisaties die verpleeghuiszorg en wijkverpleging leveren. Zij zullen passende (praktijk)voorbeelden meenemen voor de oefening.

De training is interactief van aard en er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Over de trainers
Juliëtte de Visser studeerde technische geneeskunde en heeft veel ervaring op het gebied van het voorkomen en afhandelen van calamiteiten en incidenten.

Doelgroep
Deze bijeenkomst is gericht op (kwaliteits)managers en bestuurders. Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van SPOT.

Deelname
Voor deelname aan deze bijeenkomst wordt €25,- in rekening gebracht voor de lunch (maximaal 2 deelnemers per lidorganisatie). Voor deze training geldt een maximum van 8 deelnemers, bij een grotere belangstelling wordt een extra trainer ingezet of wordt de training herhaald.
Bij een niet tijdige afmelding (uiterlijk tot 7 dagen van te voren) zal € 100,- per opgegeven deelnemer in rekening worden gebracht.
Bij aanmelding van minder dan 8 personen kan de bijeenkomst worden geannuleerd.

Tijd
De bijeenkomst vindt plaats op 3 oktober 2022 van 09:30 – 16:30 uur.

Locatie
Deze bijeenkomst vindt plaats ten kantore van SPOT Gooimeer 4-15 te Naarden (Kantoor HBB)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het formulier hieronder.

Evenementslocatie

SPOT
Gooimeer 4
Naarden

Kosten

€ 25.00