Training Verzuimpreventie

dinsdag, 15 feb 2022

09:30 – 16:30

Op 15 februari verzorgt Falke & Verbaan een training verzuimmanagement. Deze training is bedoeld voor het [leidinggevend kader] en is gericht op het kennismaken/opfrissen van de gedragsmatige visie op inzetbaarheid en verzuim. Ook gaan we deze visie door vertalen naar concrete handvatten voor gespreksvoering en verzuimbegeleiding.

In deze praktische training gaan we ervan uit dat de (direct) leidinggevende de meeste invloed heeft op het ‘verzuimgedrag’ van medewerkers. Het doel van de training is om de leidinggevenden (nog) beter in hun regierol te krijgen. We gaan in op kennis en vaardigden over wat van leidinggevenden wordt verwacht in het kader van verzuim en inzetbaarheid, hoe ze mensen kunnen en mogen aanspreken op gedrag en van welke adviseurs ze gebruik kunnen maken.

De training is interactief van aard en het programma wordt aangepast aan de leervragen en –behoeften uit de groep. Zodoende nodigen we u uit om ter voorbereiding voor uzelf na te gaan wat uw vraag is voor de training en wat u uit deze training wil halen voor uzelf.

Over de trainer
De training wordt verzorgd door Falke & Verbaan.

Programma
De training vindt plaats op dinsdag 15 februari 2022, van 9:30 – 16:30 uur. Tussendoor zal er gezamenlijk geluncht worden.

Doelgroep
De training is bedoeld voor managers, teamleiders en andere leidinggevenden van Thuis- en Woonzorgorganisaties. Verder is het van belang inzicht te hebben in data op het gebied van kwaliteit. Hier gaan we namelijk direct mee aan de slag.

Deelname
Deze training is uitsluitend toegankelijk voor leden van SPOT.
De kosten voor de training zijn € 50,- per persoon (maximaal 2 personen per lid/organisatie), een lunch is inbegrepen. Bij een ‘no show’ na aanmelding wordt € 100,- in rekening gebracht, bovenop de cursuskosten. Annuleren kan tot 7 werkdagen vóór de bijeenkomst.

Locatie
De training vindt plaats ten kantore van SPOT, Gooimeer 4-15 in Naarden. (pand Het Branche Bureau Op de traininglocatie wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het formulier hieronder.

Evenementslocatie

SPOT
Gooimeer 4-15
Naarden

Kosten

€ 50.00