1. Home
  2.  » Cursus Registratie

Workshop Professionele bedrijfsvoering NZa

donderdag, 8 apr 2021

15:00 – 16:30

De toezichtsrol van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verandert. Door ontwikkelingen in de zorg zelf, maar ook door ontwikkelingen in de maatschappij. In deze workshop informeert de NZa u over haar veranderende rol en over wat de NZa verwacht van zorgaanbieders als het gaat om een degelijke bedrijfsvoering. Op de agenda staan ondermeer de volgende onderwerpen:

  • de visie van de NZa op goede bedrijfsvoering door de kleinschalige zorgaanbieder;
  • de scope van het toezicht door de NZa / de nieuwe activiteiten op het gebied van het informeren van -en toezicht op- nieuwe toetreders (ook in relatie tot de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza));
  • een toelichting op de overige activiteiten van de NZa zoals fusietoezicht en vaststelling/publicatie van de tariefbeschikkingen.

Over de trainer
De workshop wordt gegeven door medewerkers van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bestemd voor bestuurders en managers bij thuis- en woonzorgorganisaties. De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van SPOT.

Locatie
De workshop vindt online plaats.

Deelnemen
Aanmelden kan via het aanmeldformulier hieronder. Enkele dagen voorafgaand aan de workshop ontvangen de inschrijvers een deelnamelink.

Evenementslocatie

Online

Kosten

GRATIS