Home » Cursus Registratie

Training Incidentenanalyse

dinsdag, 9 jun 2020

10:00 – 15:30

In de training Incidentenanalyse staat het vaststellen, effectief afhandelen en voorkomen van incidenten centraal. Deelnemers zijn na het volgen van de training in staat om lichte- tot middelzware incidenten zelfstandig te analyseren met behulp van een passend hulpmiddel (de 5x waarom en visgraat-methode).

Het programma van de training bestaat uit vier onderdelen:

 1. Het Kwaliteitskader
  We zullen (kort) stil staan bij de verplichtingen vanuit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg ten aanzien van incidentanalyse.
 1. Inleiding risicomanagement
  Wat is risicomanagement? Waarom is het belangrijk? En wat zijn mogelijke instrumenten die gebruikt kunnen worden?
 1. Inleiding incidentanalyse
  Wanneer spreken we van een incident en wanneer over een calamiteit? Wanneer kunt u welk instrument gebruiken? Wanneer kunt u een analyse zelf uitvoeren en wanneer vraagt u externe hulp?
 1. Uitvoeren van een incidentenanalyse
  In het tweede deel van de training gaan we daadwerkelijk een incidentanalyse uitvoeren middels de 5x waarom en visgraat analyse.
 • Hoe voert u een 5x waarom analyse uit?
 • Hoe maakt u een visgraat analyse?
 • Hoe komt u tot (basis)oorzaken van het incident?
 • Hoe classificeert u de basisoorzaken in technische-, organisatorische- en menselijke factoren?
 • Hoe formuleert u verbetermaatregelen voor de veelvoorkomende oorzaken?
 1. Analyseren van een actueel incident
  Door het analyseren van een actueel incident (bij een deelnemer) wordt het geleerde meteen in de praktijk gebracht.

Indien de groep groot genoeg is zullen wij halverwege de training de groep opsplitsen in een basisgroep (geen tot weinig ervaring) en een expertgroep (veel ervaring). Dit zodat ieder zijn/haar individuele leerwensen kan inbrengen

Over de trainers
Imre Jansen en Juliëtte Velu hebben veel ervaring met het analyseren van incidenten bij organisaties die verpleeghuiszorg en thuiszorg leveren. Zij zullen passende voorbeelden meenemen voor de oefeningen.

Doelgroep
Deze bijeenkomst is gericht op (kwaliteits)managers. Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van SPOT.

Deelname
Aan deelname zijn geen kosten verbonden (maximaal 2 personen per lidorganisatie).
Bij een niet tijdige afmelding (uiterlijk tot twee dagen van te voren) zal € 100,- per opgegeven deelnemer in rekening worden gebracht.
Bij aanmelding van minder dan 10 personen kan de bijeenkomst worden geannuleerd.

Tijd
De bijeenkomst start om 10:00 uur en duurt tot 15:30 uur. U wordt verzocht om de gehele bijeenkomst aanwezig te zijn. Indien u de bijeenkomst desondanks voor de eindtijd wilt verlaten, vernemen wij dit graag voorafgaand aan de bijeenkomst van u zodat dit met de cursusleider besproken kan worden.

Locatie
De training vindt plaats ten kantore van het secretariaat SPOT in Naarden, Gooimeer 4-15 (pand APPR).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het formulier hieronder.

Evenementslocatie

APPR Hét Brancheburo
Gooimeer 4 – 15
Naarden, 1411 DC

Kosten

bijdrage
€ 50.00

Nieuwsberichten en artikelen

Zorg thuis in crisistijd belangrijker dan ooit

Zorgaanbieders in de wijkverpleging, begeleiding en hulp bij het huishouden hebben te kampen met ziekte en uitval bij cliënten en bij zorgprofessionals. Toch blijven de zorgaanbieders de zorg thuis zoveel mogelijk doorzetten. Soms behoort alleen de meest noodzakelijke zorg tot de mogelijkheden en wordt het zorgaanbod aangepast. Waar nodig wordt een alternatieve vorm van zorg- of dienstverlening toegepast. Specifiek voor coronapatiënten worden de planningen en routes ingericht of aangepast.

Lees meer

Zorginstellingen mogen Jaarverantwoording Zorg later indienen

Gisteren heeft de overheid besloten dat bepaalde zorginstellingen de Jaarverantwoording Zorg later mogen indienen. Verlenging termijn De Minister heeft besloten de datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2019 aan het ministerie moeten...

Lees meer

 

Contact

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

[email protected]

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: