Dossier Pensioen

Algemene informatie

Alle werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO VVT, met uitzondering van werkgevers die geen van overheidswege gefinancierde zorg verlenen, zijn verplicht om zich aan te sluiten bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). PFZW voert de collectieve pensioenregeling voor werknemers in de zorg en welzijn uit. Het Fonds is een zogenaamd Bedrijfstakpensioenfonds waaraan iedereen in een bepaalde sector aan moet deelnemen.

Pensioenopbouw is niet verplicht voor werknemers:

  • die de 15-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt;
  • die de pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de Algemene Ouderdomswet (AOW) hebben bereikt;
  • die reeds deelnemen in een andere pensioenregeling;
  • die een dagopleiding volgen en uitsluitend gedurende hun school- of studievakanties werkzaam zijn voor een periode niet langer dan maximaal 6 weken achtereen en niet meer dan in totaal 60 dagen per kalenderjaar;
  • die zijn aan te merken als directeur/grootaandeelhouder.

Wet- en regelgeving

Staatscourant 2018-27479 Besluit Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Handige links

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nieuwsberichten en artikelen

Deel zorgmedewerkers extra beschermd tegen inkomensverlies

Werknemers van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg zijn voortaan extra verzekerd tegen een terugval in hun inkomen als ze arbeidsongeschikt raken. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben daar afspraken over gemaakt, samen met verzekeringsmaatschappij...

Lees meer

 

Contact

Gooimeer 4
1411 DC Naarden
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Tel: 035 - 542 75 17

[email protected]

KvK: 09104858
NL16 ABNA 0480094594

Volg ons op social media: