Andrea Reidsma in Nieuwsuur: ‘Boosterprik absoluut noodzakelijk’

door | nov 9, 2021 | Algemeen

De boostervaccinatie moet dit keer sneller bij de cliënten en zorgmedewerkers van kleinschalige woonzorghuizen terecht komen. Dit signaal heeft Vereniging SPOT afgegeven. Bestuurslid Andrea Reidsma in Nieuwsuur van maandag 8 november 2021: ‘De boosterprik is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat er opnieuw ernstig letsel ontstaat of dat er mensen aan het coronavirus overlijden.’

Standpunt SPOT
Er moeten lessen worden getrokken uit de vaccinatie van bewoners in verpleeghuizen begin dit jaar:
• van huisartsen kan mede vanwege overbelasting in de praktijken niet worden verwacht dat zij de boosterprikken zetten. Het is goed dat de coördinatie en uitvoering van de boostervaccinatie in woonzorginstellingen waar de huisarts hoofdbehandelaar is bij de GGD komt te liggen;
• toelevering van vaccins moet gelijktijdig aan alle woonzorginstellingen plaatsvinden, dus zowel aan zorginstellingen met een eigen medische dienst als een zorginstelling waar de huisarts hoofdbehandelaar is;
• indien er een externe arts wordt ingeschakeld die de medische verantwoording van de vaccinatie draagt bij de kleinschalige woonzorginstellingen, moet er tijdig duidelijkheid zijn over de financiering daarvan;
• alle bewoners die geclusterd samenwonen moeten gelijktijdig de boosterprik krijgen; er mag geen onderscheid zijn in leeftijd bewoners, zorgvraag of woonvormen (en wie daar medisch hoofdbehandelaar is);
• focus op tijdige en eenduidige communicatie over logistiek vaccinatie aan zorgaanbieders en cliënten: wie wordt wanneer door welke instantie gevaccineerd.

> Meer standpunten SPOT in reactie op coronamaatregelen kabinet 2 november 2021 

Reactie minister De Jonge in Nieuwsuur
Vorige week dinsdag adviseerde de Gezondheidsraad over de boostervaccinatie om de bescherming tegen het coronavirus te verbeteren. Het ministerie van Volksgezondheid kondigde aan dat de eerste zorginstellingen in december beginnen met het geven van de boosters, maar anderen in januari volgen. Minister Hugo de Jonge van VWS zegt in Nieuwsuur te bekijken of de extra prikronde in verpleeghuizen eerder kan starten. “Of het sneller kan hangt ervan af of het sneller lukt om dit georganiseerd te krijgen.”

‘GGD weet pas net dat ze gaan prikken’
In het voorjaar liep het vaccineren in de verpleeghuizen niet op rolletjes. Toen werden sommige bewoners door in allerijl opgezette huisartsenteams gevaccineerd en anderen door de instelling zelf. Hierdoor waren binnen één verpleeghuis sommige bewoners al wel gevaccineerd, terwijl anderen nog weken moesten wachten op hun prik. SPOT heeft hierover eerder gesproken in Nieuwsuur.

De rol van de huisartsen is nu overgenomen door de GGD, maar het is de bedoeling dat alle bewoners van een locatie nu wel in één keer worden gevaccineerd. Hoe dit precies wordt uitgevoerd is nog onbekend.

“We weten nog niet wanneer we kunnen prikken”, zegt Andrea Reidsma, directeur van Valuas Zorggroep en bestuurslid SPOT. “Onze huizen vallen onder de regie van huisartsen. Zij gaan niet prikken. Dat is terecht, want ze zijn al overbelast. Ik heb de GGD gebeld en zij weten nog niet hoe ze dit gaan organiseren, omdat ze ook pas net weten dát ze het gaan doen. Daar maken we ons grote zorgen over.”

> Bekijk het fragment van de uitzending van Nieuwsuur hierHet betreft het eerste item.
> Het volledige artikel kunt u lezen op de website van NOS Nieuwsuur 
> Standpunt SPOT ook in De Telegraaf